Naši projekti

Vas zanima naše delo?

Načrtujemo trajnostno,
ekonomično in učinkovito.

Naj gre za načrtovanje večstanovanjske soseske, intermodalnega terminala, omrežja kolesarskih poti, gospodarske cone, sanacijo degradiranega območja, celostno prenovo kulturne dediščine, urejanje območja izjemne krajine ali kakšno drugo prostorsko ureditev je naš pristop premišljen in dolgoročno vzdržen.

Vsi projekti

Strateški prostorski plani

Strokovne podlage urejanja prostora

Urbanistične in krajinske zasnove

Ustvarjamo prostore.

Spoštljivo, skrbno in preudarno.