Češminske ustvarjalnice

Ime projekta:

Češminske ustvarjalnice

Leto:

2015

Naročnik:

Občina Domžale

Lokacija:

Češminov park, Domžale

Vodja projekta:

Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Projektna skupina:

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Temelj za izvedbo aktivnosti je komunikacijski načrt za promocijo prostora v občini. Osnovni namen načrta je učinkovita promocija občinskih prostorskih aktov, osveščanje in seznanjanje javnosti s prostorskimi problemi, kvalitetami in predvsem možnostmi prostorskega razvoja urbanega in ruralnega okolja. Pričakovan rezultat je visoka podpora javnosti, ki je nujna za uspešno realizacijo razvojnih projektov v občini. S participacijo javnosti v procesu snovanja idej in novih posegov, nastane dobro načrtovan prostor, usklajen skozi pristen dialog s skupnostjo in uporabniki prostora. Kakovost prostora je odvisna predvsem od ljudi, ki v njem živijo in delujejo, zaradi česar se načrtovani projekti, odnos do prostora s podporo javnosti tudi izboljšujejo.

 

Na osnovi splošnega, vsebinsko obširnega Komunikacijskega načrta za promocijo prostora občine Domžale je pripravljen podrobnejši Akcijski načrt promocije prostora za leto 2015. Akcijski načrt je izvedbeni načrt, ki podrobneje definira dogodke, terminski plan, nabor sodelujočih, organizacijo, ipd.

 

V prvi fazi je bila izdelana razpoznavna grafična podoba ”Prostor zadovoljnih ljudi”. V skladu z novo podobo je bila izpeljana tudi prva prostorsko urbanistična delavnica Češminske ustvarjalnice, ki je 10. aprila 2015 potekala v okviru občinskega praznika v Češminovem parku.

 

Namen delavnice je bil opozoriti na pomembnost urejanja prostora, zato smo se z udeleženci pogovarjali o urbanizmu, načrtih ter drugih idejah in morebitnih ovirah za urejanje prostora v parku, mestu in celotni občini. Skupaj z udeleženci smo iz različnih materialov kot so filc, barve, platna, vrvi, les ipd. izdelovali različne družabne igre, igrala in ustvarili zanimiv družabni prostor, kjer so se družili obiskovalci vseh generacij. Odrasli so se ukvarjali s postavitvijo viseče kavarne in ob zemljevidu razpravljali o tem kaj jim je v prostoru, v katerem živijo, všeč ter za katere stvari menijo, da bi jih bilo treba izboljšati. Medtem so otroci vseh starosti na platnene stene kavarne slikali svoj Prostor zadovoljnih ljudi ali na enodnevnem igrišču uživali ob zanimivih družabnih igrah, ki so si jih pripravili sami.