Urbana ekonomika in zemljiški ukrepi

Tehten premislek je neprecenljiv

Naše delo

Bivanje in delo, prometni in ostali infrastrukturni problemi, preplet javnega in zasebnega, se odraža v prostorski razporeditvi, ki mora biti v urbanem prostoru še posebej učinkovita. Učinkovitost rabe urbanega prostora pa se v tržni ekonomiji odraža tudi z ekonomsko učinkovitostjo prostorskih rešitev. Ekonomičnost investicij dosegamo z racionalnimi rešitvami rabe prostora in komunalnega opremljanja ter s strokovnim svetovanjem za uporabo različnih ukrepov zemljiške politike. Aktivno smo vključeni tudi v svetovanje državi pri pripravi novega davka na nepremičnine.

Naše storitve

  • Izdelava elaboratov ekonomike v postopkih prostorskega načrtovanja
  • Svetovanje pri vzpostavitvi sistemov za odmero komunalnega prispevka
  • Izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč
  • Vzpostavitve sistemov za odmero občinskega nepremičninskega davka (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) in vzdrževanja teh zbirk
  • Svetovanje pri uporabi ukrepov zemljiške politike
  • Spremljanje stanja v prostoru z izračuni, analizami in vrednotenjem kazalnikov urbane ekonomike na državni, regijski in občinski ravni