Prostorska informatika

Inteligentni sistemi za sprejemanje pravih odločitev

Naše delo

Z informacijskimi rešitvami, ki temeljijo na prepletu in povezovanju strokovnih znanj prostorskih, okoljskih in komunalnih panog ter prostorske informatike, odgovarjamo na odprte prostorske probleme. Kot eno vodilnih slovenskih podjetij na področju dejavnosti prostorske informatike že vrsto let nudimo podporo pri malih ali velikih projektih vzpostavitve digitalnih prostorskih podatkov. S prostorskim modeliranjem z geoinformacijskimi tehnologijami ter interdiscipilnarnim pristopom izvajamo celovite prostorske analize za podporo odločitvam o prostorskem razvoju. Hkrati gradimo tudi podporni informacijski sistem za spremljanje stanja v prostoru.

Naše storitve

  • Vzpostavitve digitalnih prostorskih podatkovnih zbirk
  • Izvedba prostorskih analiz na področju rabe prostora, poselitve, prometa, komunalnih sistemov, razmestitve stanovanj in delovnih mest, prostorske ekonomije in trga nepremičnin, kmetijstva in gozdarstva ipd.
  • Podpora naročnikom v obliki prostorskih informacijskih orodij za vodenje, vzdrževanje in spremljanje prostorskih zbirk podatkov
  • Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje stanja prostora z izračuni, analizami in vrednotenjem prostorskih in okoljskih kazalnikov na državni, regijski in občinski ravni