Sodelovanje z javnostmi

Ko nam vračate več

Naše delo

Z aktivnim sodelovanjem med posamezniki in organizacijami ter izobraževanjem zainteresirane javnosti stremimo k optimalnim prostorskim rešitvam. Zadovoljstvo uporabnikov prostora je naša motivacija pri načrtovanju mikro ali makro prostorov. Na podlagi teoretskega znanja in dolgoletnih izkušenj se zavedamo pozitivnih posledic vključevanja različnih mnenj v procese prostorskega načrtovanja, zato stremimo k odkriti in obširni komunikaciji z javnostmi. Vrsta uspešno izvedenih posegov v prostor kaže na učinkovitost naših pristopov glede družbene sprejemljivosti naših prostorskih načrtov in posegov v prostor.

Naše storitve

  • Priprava načrtov vključevanja javnosti
  • Organizacija in izvedba prostorskih delavnic in posvetov v procesih prostorskega načrtovanja
  • Aktivno sodelovanje na strokovnih konferencah s predavanji, strokovnimi članki in objavami
  • Aktivno sodelovanje na javnih predstavitvah in javnih obravnavah ter drugih oblikah sodelovanja z javnostmi
  • Aktivno sodelovanje v zbornicah, združenjih in partnerstvih za povezovanje strokovnih javnosti ter interdisciplinarno obravnavo prostora