Naše dejavnosti

Kako vam lahko pomagamo?

Ustvarjamo prostore.
Spoštljivo, skrbno in preudarno.

Z izdelavo prostorskih planov in prostorskih načrtov, načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč, strateškimi presojami vplivov na okolje, uvajanjem ukrepov aktivne zemljiške politike in vodenjem procesov usklajevanja raznolikih interesov v prostoru ter z aktivno uporabo sodobnih geoinformacijskih sistemov učinkovito uresničujemo vaše ideje in investicijske namere za danes ter za prihodnje rodove.
7+

licenciranih strokovnjakov

10+

let bonitetne odličnosti

150+

občin kot naročnikov

1400+

zaključenih projektov

18+

zaposlenih

20+

let izkušenj

Ustvarjamo prostore.

Spoštljivo, skrbno in preudarno.