Locus spletni strežnik

Ime projekta:

Locus spletni strežnik

Leto:

2015

Naročnik:

Locus d.o.o.

Lokacija:

Domžale

Vodja projekta:

Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod.

Projektna skupina:

Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod., Martin Breskvar, univ.dipl.inž.rač. In inf., Klemen Ponikvar, strokovni sodelavec

Leta 2015 je podjetje Locus razvilo manjši spletni strežnik, katerega osnovni namen je bil prikaz prostorskih podatkov. Smer razvoja je bila sorazmerno nepredvidljiva in so jo narekovale sprotne potrebe, zaradi česar je temeljna arhitektura projekta zastavljena modularno. Osnovna ideja je bila preprosta, omogočiti prikaz določenega projekta uporabniku preko spletnega brskalnika, brez potrebe po specifičnih GIS programih in hkrati omogočiti povratne informacije glede na trenutno stanje.

 

Specifični projekti kateri tečejo na strežniku so naslednji:

  • Prikaz evidence NUSZ za posamezno občino
  • Javne razgrnitve OPNjev v različnih fazah priprave, objava grafičnih kart in tekstualnega gradiva
  • Izmenjava datotek – tako za interno rabo, kot za zunanjo
  • Pregledovalnik zajema dejanske rabe cest
  • Pobiranje pripomb pri javnih razgrnitvah OPN ali evidencam NUSZ
  • Prikaz stanja kategorizacije cest
  • Generiranje poročil glede na vnešene podatke uporabnikov