Posvet »Poslovanje z nepremičninami«

Ime projekta:

Stroški priprave in opremljanja stavbnih zemljišč

Leto:

2018

Naročnik:

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Lokacija:

Portorož

Vodja projekta:

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

Projektna skupina:

Razvoj nepremičnin v Sloveniji predstavlja gospodarsko panogo, ki še ni zadovoljivo urejena, kar povzroča vlagateljem tveganja, ki po nepotrebnem zmanjšujejo regionalno konkurenčnost Slovenije.

8. in 9. novembra 2018 je v Portorožu potekal 29. posvet z naslovom Poslovanje nepremičnin, kjer smo kot predavatelji sodelovali s prispevkom Stroški priprave in opremljanja stavbnih zemljišč in kot razpravljavci okrogle mize z naslovom Ali finančne obremenitve dušijo razvoj v Sloveniji.

V prispevku smo se dotaknili področij, ki predstavljajo tudi temeljne finančne obremenitve povezane z razvojem stavbnega zemljišča, kot podlago za nadaljnjo gradnjo in celovito izvedbo nepremičninske investicije. Ti vsebinski sklopi so prostorsko načrtovanje, komunalno opremljanje in nadome­stilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.