OPN Občine Ankaran

Ime projekta:

Občinski prostorski načrt občine Ankaran

Leto:

2020

Naročnik:

Občina Ankaran

Lokacija:

Občina Ankaran

Vodja projekta:

Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.

Projektna skupina:

Nuša Britovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh., Manca Jug, univ. dipl. inž. arh., Metka Jug, univ. dipl. inž. kraj. arh., Leon Kobetič, univ. dipl. inž. grad., Nina Lipušček, univ. dipl. inž. kraj. arh., Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod., Tosja Vidmar, univ. dipl. geogr., Nina Uršič, univ. dipl. kraj. arh., Gašper Skalar Rogič, mag. inž. arh., Andrej Podjed, gr. teh.