Scenariji ohranjanja in razvoja Velike planine

Ime projekta:

Strokovne podlage za oblikovanje scenarijev ohranjanja in razvoja Velike planine

Leto:

2018

Naročnik:

Občina Kamnik

Lokacija:

Velika planina

Vodja projekta:

Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Projektna skupina:

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Mateja Mikložič, dipl. org., Aljaž Lepšina, univ.dipl.inž.arh.urb., mag. Zora Torkar, univ. dipl. zgod. (MMK), Janja Železnikar, univ. dipl. arheol. (MMK)

Zaradi spremenjenih razmer na Veliki planini, ki so posledica trajnostnega principa ravnanja s prostorom, razvojnih interesov uporabnikov in lastnikov zemljišč, je potrebno proučiti, izbrati in uskladiti koncept prostorskega razvoja tega izjemno pomembnega prostora. Na podlagi temeljitega strokovnega dela in komunikacije z javnostjo so pripravljeni temelji za ohranjanje in razvoj Velike planine. Na osnovi temeljev so oblikovani trije različni scenariji s ključnimi ukrepi. Scenariji so uporabljeni kot orodje, ki spodbuja razmišljanje o tem kakšno planino želimo in v kolikšni meri in kako se lahko spreminja. Pomagajo nam poiskati ustrezno smer razvoja območja in posameznih dejavnosti, vključno z omejitvami. Scenariji se razlikujejo glede intenzitete razvoja, vendar vsi upoštevajo osnovne temelje.
Strokovne podlage so podlaga za izdelavo strategije razvoja Velike planine, ki bo osnovni strateški razvojni dokument za naslednja desetletja. Strategija bo podlaga za vzpostavitev prostorskih pravnih režimov, izvedbenih prostorskih aktov, upravljavskih načrtov ter posledično projektov za razvoj dejavnosti in trajnostno varstvo prostora.

Strategija ohranjanja in razvoja bo temeljila na izbranem scenariju »uravnotežen trajnostni razvoj«, h kateremu so se nagibali udeleženci delavnice in anket, potrdila pa ga je tudi Občina Kamnik.