Urbanistična zasnova mesta Brežice

Ime projekta:

Urbanistična zasnova mesta Brežice

Leto:

2023

Naročnik:

Občina Brežice

Lokacija:

Mesto Brežice

Vodja projekta:

Manca Jug, univ. dipl. inž. arh.

Projektna skupina:

Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh., Nina Uršič, univ. dipl. kraj. arh., Nik Žagar, mag. inž. arh. urb., Luka Jereb, mag. inž. arh. urb., Žiga Smrekar, mag. geog., Ana Mestnik, mag. prost. načrt., Tosja Vidmar, univ. dipl. geog., Nuša Britovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh., Leon Kobetič, univ. dipl. inž. grad.

Z novimi pristopi smo preko urbanističnih kazalnikov izkazali obstoječe danosti mesta Brežice in tako zastavili izhodišča za načrten razvoj mesta. Na podane izzive smo odgovorili z  drugačno potjo razvoja, kjer bo mesto izkoristilo svoje sedanje zmogljivosti in nadgradilo kvaliteto bivanja. Naše vodilo je bilo napredek mesta brez potrebe po širjenju. Skupaj s prebivalci Brežic smo na posvetovanjih, delavnicah in v načrtovalskih skupinah s sodelovanjem, izmenjavo idej in konstruktivno kritiko pripravili urbanistično zasnovo s ciljem, da Brežice postanejo »Zelena prestolnica Posavja«, »Mesto po meri človeka« in »Mesto kratkih poti«. Vsebine dokumenta naslavljajo aktualne spremembe v družbi, pomembno pa je, da smo v procesu uskladili in umestili razvojne potrebe ter dosegli dogovore o smelih ukrepih kot so: zaprtje starega mestnega jedra za motorni promet, večja dostopnost zahodnega zelenega roba prebivalcem, ohranjanje kmetijskih površin za obdelavo in oblikovanju uličnih profilov s poudarkom na javnem prostoru.