Revitalizacija območja Science City v Solkanu

Ime projekta:

Revitalizacija območja Science City v Solkanu

Leto:

2024

Naročnik:

Mestna občina Nova Gorica

Lokacija:

Solkan

Vodja projekta:

Nina Uršič, dipl. inž. kraj. arh.

Projektna skupina:

Luka Jereb, mag. inž. arh. urb. Nik Žagar, mag. inž. arh. urb. Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.

Koncept za preoblikovanje obstoječega območja Mestne občine Nova Gorica predstavlja premik od trenutnega kompleksnega stanja, ki vključuje različne industrijske, gostinske, stanovanjske in druge dejavnosti, k viziji občine, ki obravnanvo lokacijo prepoznava kot potencialno središče visokotehnoloških podjetij, raziskovalnih ustanov in zelenih tehnologij. Jedro preoblikovanja predstavljata Center zelenih tehnologij (CZT) in Primorski tehnološki park (PTP), med katerima se vzpostavi osrednji trg, obkrožen z javnimi zelenimi površinami. Načrtuje se jasno strukturirano območje, ki predvidi razvoj tehnoloških dejavnosti na severu ter športnih in javnih storitev na jugu. Koncept zazidave temelji na tipični solkanski stavbne tipologiji, ki vključuje obodno pozidavo z notranjimi ozelenjenimi atriji. Dolgoročna vizija območja tako predstavlja razvoj atraktivne mestne četrti, ki se večplastno vključuje v obdajajoče mestno tkivo in prostorske sisteme mesta Nove Gorice.