Pridružite se nam!

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO V PODJETJU LOCUS d.o.o.

Delovno mesto: Vodja projektov – prostorski načrtovalec

Opis podjetja
Podjetje LOCUS d.o.o. (www.locus.si) je eno izmed vodilnih podjetij na področju urejanja prostora v Sloveniji. Naše delo obsega celostne storitve s področja prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor. V podjetju združujemo različne profile strokovnjakov – arhitekte, krajinske arhitekte, geodete, gradbenike, geografe in informatike. Imamo dolgoletne izkušnje pri vodenju projektov priprave strokovnih podlag in prostorski aktov za naročnike iz javnega in zasebnega sektorja. V 25 letih našega dela smo uspešno zaključili več kot 1.500 projektov za več kot 400 naročnikov. V zadnjih petih letih sodimo po bonitetni odličnosti med 2% najboljših podjetij v Sloveniji.

Obdobje:
–   1 leto preizkusne dobe, možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Lokacija dela:
–   Domžale (na sedežu podjetja) ali Nova Gorica (poslovna enota podjetja).

Izobrazba in izkušnje:
–   Magister inženir arhitekture oz. univerzitetni diplomirani inženir arhitekture ali
–   Magister inženir krajinske arhitekture oz. univerzitetni diplomirani inženir arhitekture ali
–   Magister inženir arhitekt-urbanist ali
–   Magister prostorskega načrtovanja.

Strokovna pooblastila:
–   Pridobljeno pooblastilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS):
         PA – pooblaščeni arhitekt ali
         PKA – pooblaščeni krajinski arhitekt ali
         PPN – pooblaščeni prostorski načrtovalec.

Strokovne naloge in dela:
–   Samostojno vodenje prostorskih aktov (občinski prostorski plani, občinski prostorski načrti, občinski podrobni prostorski načrti);
–   Samostojno vodenje strokovnih podlag (urbanistična zasnova, krajinska zasnova, strokovne podlage za poselitev, mobilnostni načrti ipd.);
–   Samostojno vodenje elaboratov lokacijskih preveritev;
–   Druge strokovne aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja;
–   Priprave projektnih nalog za nove produkte;
–   Sodelovanje pri razvojnih projektih;
–   Samostojno sodelovanje z naročnikom;
–   Vodenje projektne ekipe (do 10 ljudi);
–   Finančno, vsebinsko in časovno načrtovanje projektov.

Želene kvalifikacije:
–   Dobro poznavanje področja prostorskega načrtovanja in zakonodaje;
–   Vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja ali dela v javni upravo s področja prostora ali okolja;
–   Izkušnje pri vodenju ekipe vsaj 3 ljudi;
–   Aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov (primarno angleščina, govorno in pisno);
–   Napredno znanje digitalnih orodij, še posebej MS Office orodij (aktivna in samostojna uporaba Word, Excel, Power Point, Access);
–   Poznavanje GIS informacijskih orodij za obdelavo geoinformacijskih zbirk podatkov (ArcGis, Qgis);
–   Poznavanje programa AutoCAD;
–   Poznavanje nepremičninskih geoinformacijsih zbirk podatkov (geodetske zbirke podatkov, digitalni zemljiški kataster, LIDAR, prostorski pravni režimi ipd.);
–   izjemne pisne in ustne komunikacijske veščine;
–   zaželeno pooblastilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS):PA – pooblaščeni arhitekt ali PKA – pooblaščeni krajinski arhitekt ali PPN – pooblaščeni prostorski načrtovalec (pooblastilo ni pogoj, nudi se možnost pridobitve pooblastila po opravljeni preizkusni dobi).

Želene karakteristike
–   Skrbnost, urejenost, natančnost in organiziranost;
–   Odzivnost in natančnost;
–   Zmožnost učinkovite komunikacije in skupinskega dela;
–   Inovativnost in ustvarjalnost;
–   Odgovornost, zanesljivost in pripadnost;
–   Ambicioznost, samoiniciativnost, prodornost in sposobnost prilagajanja.

Nudimo:
–   Zanesljivo in varno poslovno okolje v podjetju z visoko boniteto;
–   Kreativno in dinamično delov v interdisiplinarni skupini strokovnjakov (arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti, geodeti, gradbeniki, geografi ipd.);
–   Možnost izobraževanj in razvoja v področje strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter geoinformatike; –   Urejen delovni čas;
–   Ravnovesje med delom in zasebnim časom, posluh za družino; –   Možnost dostopa z javnim potniškim prometom (vlak, avtobus);
–   Kvalitetno in sproščeno delovno okolje;
–   Stimulativno nagrajevanje;
–   Možnost dolgoročnega sodelovanja.

Vaše prijave z motivacijskim pismom, referencami, dosedanjimi uspehi (konkretno, kot dokaz usposobljenosti za to delo) in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo izključno v elektronski obliki na naslov: Sergija Vode Bežan – sergija.vodebezan@locus.si