O nas

Nas želite spoznati?

Anja Rebek

univ. dipl. inž. kraj. arh. višja strokovna sodelavka

anja.rebek@locus.si

Gorjanka – dejansko in metaforično. Planerka – profesionalno, zasebno pa: kot Soča s pritoki.
Hodim, tečem, diham, smučam, čustvujem, rišem, barvam, nabiram, sejem,…, rock(‘n’roll)!.Da bo potrebnih čim manj sanacij na telesu.
Delam. Na odnosih, idejah, prostorih, scenarijih. Na razvoju vseh svojih vlog, ki jih ustvarim tekom življenja. Poizkušam razumeti in ne soditi. Usklajujem, sodelujem. Vse za najvišje dobro.
Opazujem. Vso pestrost stvarnosti. Menjavanje položaja planetov, letnih časov, vremenskih pojavov, krajinskih vzorcev, morfoloških tipov naselij, živalskih in rastlinskih vrst, življenjskih ciklov… Spremembe so edina stalnica v življenju (A. Einstein).
Vse je povezano. Vsaka misel, beseda, dejanje ima posledico.
Ravnotežje… kdor išče, ta najde.
Locus.

Nazaj na Ekipo