Vizitka

| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. || PE Domžale|
| Ljubljanska cesta 76 | p.p. 67 | 1230 Domžale |
| T 01 721 93 90 |

| E info@locus.si |

| Poslovni račun 02303-0050306687 |
| ID za DDV SI15475760 | Matična št. 1228439 |

| PE Nova Gorica |
| Prvomajska ulica 118d | 5250 Solkan |
| T 0599 22 583 | T 0599 22 591 |