OPN občine Sežana

IfItDoesntMatchAnyMedia

OPN občine Sežana

 


Ime projekta Občinski prostorski načrt občine Sežana
Leto izdelave 2016
Naročnik Občina Sežana
Lokacija Občina Sežana
Vodja projekta Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.
Projektna skupina Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj. arh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Andrej Podjed, gr.teh., Daniele Toscano univ.dipl.inž.arh.
Nagrade Priznanje Maks Fabiani 2014

Žirija nagrad Maks Fabiani o projektu: Predstavitve na kartogramih in fotomontažah so zelo prepričljive in vzorčne za izdelovalce OPN v drugih občinah, zlasti glede novogradenj in revitalizacije posameznih naselij. Predstavitev je blizu ljudem, saj jo popestrijo stavki zapisani v lokalnem dialektu in izražajo avtohtone želje krajanov glede urejanja svojega kraja. Projekt je dober primer približanja prostorskega načrtovanja ljudem in njihovim potrebam.

Občinski prostorski načrt je bil sprejet na občinskem svetu 25. 2. 2016 (objava v Uradnem listu RS št. 20/2016).

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov