Archive For The “Projekti” Category

Češminske ustvarjalnice

Češminske ustvarjalnice

  | LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov  

Krajinska zasnova Ankaran

Krajinska zasnova Ankaran

Ime projekta: Krajinska zasnova Ankaran Leto izdelave: 2017 Naročnik: Občina Ankaran Lokacija: Obalni pas Ankaran in Ankaran zaledje Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Projektna skupina: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Mateja Mikožič, dipl.org., Predavanje: Praktikum “Krajinska zasnova – Kdaj in kako jo pripraviti?”, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije –…

Urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe

Urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe

Ime projekta: Urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe Leto izdelave: 2011 Naročnik: Občina Šempeter-Vrtojba Lokacija: Šempeter in Vrtojba Vodja projekta: mag. Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geog., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Iztok Perpar, abs.arh, Andrej Podjed, grad.teh. Nagrada: Zlati svinčnik 2011   Šempeter je del velike urbane strukture, ki jo z mesti Novo Gorico…

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Ime projekta: Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice Leto izdelave: 2012 Naročnik: Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije Lokacija: Ljubljansko barje Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Projektna skupina: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh., Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh., Martin Žerdin, univ.dipl.biol., Lea Trnovšek, univ.dipl.biol., mag. Janez Kopač, Tomislav Zupančič Nagrada: Mednarodno jubilejno…

PKO – Program opremljanja Ormož

PKO – Program opremljanja Ormož

Ime projekta: Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ormož Leto izdelave projekta: 2013 – 2014 Lokacija: Ormož Naročnik: Občina Ormož Vodja projekta: Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. Projektna skupina: Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.     Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki na področju gradnje objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, katere mora Občini poravnati investitor v…

OP odvajanja in čiščenja kom. odpadne vode

OP odvajanja in čiščenja kom. odpadne vode

Ime projekta: Izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za območje občine Moravče Leto izdelave projekta: 2014 Lokacija: Moravče Naročnik: Občina Moravče Vodja projekta: Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. Projektna skupina: Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Darko Drašler, Aeiforia s.p.   Velik delež obremenjevanja okolja v Sloveniji predstavlja onesnaževanje površinskih vodotokov in podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami. Vstop Slovenije v…

Občinske ceste = javni interes?

Občinske ceste = javni interes?

Naslov predavanja: Občinske ceste = javni interes ? Predavatelj: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.  Dogodek: Strokovni posvet – Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč Organizator: Državni svet Republike Slovenije Lokacija: dvorana Državnega sveta, Parlament, Ljubljana Datum: 30. marec 2015      Prispevek obravnava kategorizacijo občinskih cest z vidika javnega interesa, oriše možnosti za reševanje problematike lastništva cest,…

Zasnova regijskega kolesarskega omrežja

Zasnova regijskega kolesarskega omrežja

Ime projekta: Zasnova regijskega kolesarskega omrežja na območju Goriške razvojne regije Leto izdelave projekta: 2015 Lokacija: Goriška regija Naročnik: ICRA d.o.o. Idrija Vodja projekta: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr., Helena Jerman, Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.     Namen naloge je izdelati predlog prostorske umestitve državnega kolesarskega omrežja v Goriški statistični regiji, usklajen z…

Natečaj za poslovilni objekt na pokopališču Moravče

Natečaj za poslovilni objekt na pokopališču Moravče

Ime projekta: Priprava in izvedba vabljenega arhitekturnega natečaja za poslovilni objekt na pokopališču Moravče Leto izdelave projekta: 2015 Lokacija: Moravče Naročnik: Občina Moravče Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Sergija Vode Bežan, dipl.ekon., Iztok Perpar, gr.teh.     Občina Moravče je v sodelovanju s podjetjem Locus kot izdelovalcem natečajnega gradiva izvedla ”Občinski vabljeni idejni natečaj” za izbiro strokovno…

OPN Trbovlje

OPN Trbovlje

Ime projekta: Občinski prostorski načrt (OPN) občine Trbovlje Leto izdelave projekta: 2015 Lokacija: Občina Trbovlje Naročnik: Občina Trbovlje Vodja projekta: Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Andrej Podjed, gr.teh., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh.      Občina Trbovlje leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije. Meji na sosednje občine: na zahodu na Zagorje ob Savi in Litija, na…

OPN Kamnik

OPN Kamnik

Ime projekta: Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) Kamniik in urbanističnega načrta mesta Kamnik Leto izdelave projekta: 2015 Lokacija: Občina Kamnik Naročnik: Občina Kamnik Vodja projekta: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Projektna skupina: Andrej Podjed, gr.teh., Darja Podjed, Helena Jerman, Iztok Perpar, gr.teh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Janja Železnikar, univ.dipl.arheol., Luka Krevs, elektro tehnik elektronik, absolvent FRI, Martin Breskvar, univ.dipl.inž.rač. In inf., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Nina Zenkovič, univ.dipl.inž.rač. in inf., Rok Podržaj, Sergija Vode…

OPN Moravče

OPN Moravče

Ime projekta: Izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Moravče Leto izdelave projekta: 2015 Lokacija: Občina Moravče Naročnik: Občina Moravče Vodja projekta: Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad., Nina Zenkovič, univ.dipl.inž.rač. in inf., Iztok Perpar, gr.teh., Andrej Podjed, gr.teh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr.      Občina Moravče leži v geografski makroregiji alpski svet, znotraj…

Prometni načrt za širše mestno območje Nove Gorice

Prometni načrt za širše mestno območje Nove Gorice

Ime projekta: Sodelovanje pri predstavitvi in obravnavi prometnega načrta širšega mestnega območja Nove Gorice Leto izdelave projekta: 2015 – 2016 Lokacija: Nova Gorica Naročnik: Mestna občina Nova Gorica Vodja projekta: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Robert Rijavec, univ.dipl.inž.grad., Nataša Rijavec, univ.dipl.inž.grad., Helena Jerman, univ.dipl.ekol., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.     Prometni načrt je dokument, ki obravnava obstoječe prometne…

Analiza ranljivosti – perspektivnost kmetij

Analiza ranljivosti – perspektivnost kmetij

Ime projekta: Analiza ranljivosti za razvoj dejavnosti v prostoru za območje občine Brežice Leto izdelave projekta: 2005-2007 Lokacija: Občina Brežice Naročnik: Občina Brežice Vodja projekta: Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh. Projektna skupina: Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Nataša Mrak, prof. geogr. in zgod., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh.     Poleg naravnih danost je za kmetijsko proizvodnjo in s tem nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč ključni kriterij lastništvo…

OPN občine Sežana

OPN občine Sežana

Ime projekta: Občinski prostorski načrt občine Sežana Leto izdelave projekta: 2007 – 2016 Lokacija: Občina Sežana Naročnik: Občina Sežana Vodja projekta: Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj. arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj. arh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Andrej Podjed, gr.teh., Daniele Toscano, univ.dipl.inž.arh. Nagrada: Priznanje Maks Fabiani 2014     Kakšna je sodobna kraška vas? Kakšna je kraška hiša prihodnosti? Kako ohraniti…

Analiza sosesk v občini Domžale

Analiza sosesk v občini Domžale

Ime projekta: Analiza večstanovanjskih sosesk v občini Domžale Leto izdelave projekta: 2016 Lokacija: Domžale Naročnik: Občina Domžale Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Projektna skupina: Urša Železnik, univ. dipl. inž. geod., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Andrej Podjed, gr.teh., Iztok Perpar, gr.teh.     Naloga poda realen vpogled v obstoječe stanje večstanovanjskih sosesk skozi prizmo numeričnih in opisnih urbanističnih kazalnikov, ki so aktualni za občino…

Go Top