Analiza odmere NUSZ v MO Ptuj

IfItDoesntMatchAnyMedia

 

Analiza obstoječe odmere NUSZ na območju Mestne občine Ptuj

 


Ime projekta Analiza obstoječe odmere NUSZ na območju Mestne občine Ptuj
Leto izdelave 2018
Naročnik Mestna občina Ptuj
Lokacija Ptuj
Vodja projekta Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod.
Projektna skupina Leon Kobetič, univ. dipl. inž. grad., Brigita Avbelj, univ. dipl. inž. geod., Klemen Ponikvar

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja pomembni vir občinskih proračunov. Mestna občina Ptuj ima osnovni odlok za odmero nadomestila od leta 2000 dalje. Občina je odlok o nadomestilu skozi leta večkrat dopolnjevala, ko je določila odloka dopolnjevala, lahko pa tudi le spreminjala zaradi sprememb zakonodaje.

Evidenca nadomestila se je skozi leta skladno s potrebami dopolnjevala in prilagajala spremembam odloka.

Občina je ocenila, da nima popolnega vpogleda v evidenco nadomestila, hkrati pa imela željo po razbremenitvi in pravičnejši opredelitvi območij, Ob zavedanju, da je bila tekom veljavnosti obstoječega odloka o nadomestilu izvedena tudi obsežnejša sprememba geodetske zakonodaje (uveljavitev ZEN ter posodobitev REN), je sprejela stališče, da se tako odlok o nadomestilu kot sama evidenca nadomestila temeljito preverita in se pripravijo izhodišča za pripravno nove lokalne pravne podlage ter se hkrati pripravi tudi simulacija morebitnih sprememb na samo odmero nadomestila.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov