Češminske ustvarjalnice

IfItDoesntMatchAnyMedia

Češminske ustvarjalnice

 


Ime projekta: Češminske ustvarjalnice
Leto izdelave: 2015
Naročnik: Občina Domžale
Lokacija: Češminov park v Domžalah
Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Iztok Perpar, abs.arh., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Sergija Vode Bežan, dipl.ekon., Urška Železnik, univ.dipl.inž.geod.

Temelj za izvedbo aktivnosti je komunikacijski načrt za promocijo prostora v občini. S participacijo javnosti v procesu snovanja idej in novih posegov, nastane dobro načrtovan prostor, usklajen skozi pristen dialog s skupnostjo in uporabniki prostora. Kakovost prostora je odvisna predvsem od ljudi, ki v njem živijo in delujejo, zaradi česar se načrtovani projekti in odnos do prostora s podporo javnosti tudi izboljšujejo.

Na osnovi splošnega, vsebinsko obširnega Komunikacijskega načrta za promocijo prostora občine Domžale je pripravljen podrobnejši Akcijski načrt promocije prostora za leto 2015, ki podrobneje definira dogodke, terminski plan, nabor sodelujočih, organizacijo, ipd. V prvi fazi je bila izdelana razpoznavna grafična podoba ”Prostor zadovoljnih ljudi”. V skladu z novo podobo je bila izpeljana tudi prostorsko urbanistična delavnica Češminske ustvarjalnice, ki je 10. aprila 2015 potekala v okviru občinskega praznika v Češminovem parku.

Namen delavnice je bil opozoriti na pomembnost urejanja prostora, zato smo se z udeleženci pogovarjali o urbanizmu, načrtih ter drugih idejah in morebitnih ovirah za urejanje prostora v parku, mestu in celotni občini. Skupaj z udeleženci smo iz različnih materialov kot so filc, barve, platna, vrvi, les ipd. izdelovali različne družabne igre, igrala in ustvarili zanimiv družabni prostor, kjer so se družili obiskovalci vseh generacij. Odrasli so se ukvarjali s postavitvijo viseče kavarne in ob zemljevidu razpravljali o tem kaj jim je v prostoru, v katerem živijo, všeč ter za katere stvari menijo, da bi jih bilo treba izboljšati. Medtem so otroci vseh starosti na platnene stene kavarne slikali svoj Prostor zadovoljnih ljudi ali na enodnevnem igrišču uživali ob zanimivih družabnih igrah, ki so si jih pripravili sami.

Na delavnici je aktivno sodelovalo okrog 150 ljudi, okrog 80 osnovnošolskih otrok z učiteljicami zgodaj popoldne (1., 2. in 5. razred Osnovne šole Domžale, 3 učenke višje stopnje) in 50 odraslih ter približno 20 otrok popoldne.

Zamišljene ideje so bile uspešno izpeljane in izvedene. Odzivi ljudi so bili pozitivni. Delavnica je potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju. Obiskanost je bila nad pričakovanji. Udeleženci so bili mnenja, da se nadaljuje s takšnimi in podobnimi dogodki, delom in pozitivnim odnosom do prostora.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov