Prometni načrt Nova Gorica

V ponedeljek, 11. aprila je v veliki dvorani novogoriške mestne hiše potekala predstavitev Prometnega načrta za širše mestno območje (Strokovna podlaga za sistemsko načrtovanje in urejanje prometa). Strokovno podlago je izdelalo naše podjetje. Projekt je vodila arhitektka Maja Šinigoj, ki ga je tudi predstavila širši javnosti. Pri projektu sta sodelovala zunanja sodelavca, prometna inženirja, mag. Robert Rijavec in Nataša Rijavec.

 

Glavni cilj srečanja je bilo doseči dobro razumevanje in sprejemljivost zasnovane sistemske ureditve prometa ter s tem povezanih pravil, saj bodo ta v nadaljevanju podlaga za občinski odlok in za konkretne ukrepe oziroma rešitve na cestah in ulicah širšega mestnega območja.

 

V sredo 13. aprila je bil v Primorskih novicah objavljen tudi članek o prometu in prometnem načrtu v Mestni občini Nova Gorica. Kot je za Primorske novice pojasnila Maja Šinigoj, daje načrt podlago za drugačno in celovito obravnavo prometnega prostora. Mestne ulice združuje v urbanistične tipe, ki jim predpiše idealne, ciljne lastnosti oziroma oblikuje predlog, kako naj bi bil ulični prostor urejen. Na podlagi te kategorizacije se lahko sprejemajo usklajene in ciljno naravnave odločitve in izvajajo naložbe. Strokovna podlaga prav tako evidentira črne točke za vsak posamezen prometni steber in predlaga ukrepe za njihovo odpravo. »Bistvo strokovne podlage pa je v tem, da začnemo dajati drugim oblikam prometa prednost pred motornim.”

 

Domžale, 15. april 2016

 

Več na Projektih projekti

Vsebina celotnega članka Modro nad prometni nered projekti

Vir fotografij Facebook profil Mestne občine Nova Gorica projekti