PKO – Program opremljanja Ormož

Ime projekta: Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ormož

Leto izdelave projekta: 2013 – 2014

Lokacija: Ormož

Naročnik: Občina Ormož

Vodja projekta: Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

Projektna skupina: Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.

 

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki na področju gradnje objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, katere mora Občini poravnati investitor v gradnjo objekta.

Občina Ormož ima v veljavi nov prostorski izvedbeni akt, ki podrobneje določa usmeritve razvoja na območju občine – Odlok o Občinskem prostorskem načrtu. Iz tega razloga, je bilo treba obstoječi Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Ormož dopolniti ter uskladiti z določili novega prostorskega izvedbenega akta