Občinske ceste = javni interes?

Naslov predavanja: Občinske ceste = javni interes ?

Predavatelj: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. 

Dogodek: Strokovni posvet – Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč

Organizator: Državni svet Republike Slovenije

Lokacija: dvorana Državnega sveta, Parlament, Ljubljana

Datum: 30. marec 2015

  

 

Prispevek obravnava kategorizacijo občinskih cest z vidika javnega interesa, oriše možnosti za reševanje problematike lastništva cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, in podaja konkretne primere iz prakse. Predstavljena je tudi opravljena analiza lastniške urejenosti kategoriziranih občinskih cest po 4 reprezentativnih občinah, terminski plan za sistematičen pristop k urejanju problematike in načrt ukrepov za v prihodnje.