Dobitniki jubilejnega priznanja Maks Fabiani

V soboto, 14. novembra 2015, smo v Štanjelu, na svečani podelitvi nagrad Maks Fabiani, prejeli jubilejno priznanje za projekt Tehnične podlage za plovnost reke Ljubljanice.

 

Podjetje Locus, v sodelovanju s podjetji Medprostor, Aquarius, Kopač in otroci ter Rečni transport, je tako bogatejše še za eno strokovno priznanje, ki je bilo tokrat, ob 150. obletnici rojstva arhitekta in urbanista Maksa Fabianija, mednarodne narave. Jubilejne mednarodne nagrade so bile podeljene v okviru Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS. Avtorji projekta so Nuša Britovšek, Nina Lipušček, Leon Kobetič, (Locus); Rok Žnidaršič, Samo Mlakar (Medprostor); Martin Žerdin, Leonida Šot Pavlovič, Lea Trnovšek, Boris Turk (Aquarius); Janez Kopač (Kopač in otroci); Tomislav Zupančič (Rečni transport); Janja Železnikar (MMK).

 

Žirija v sestavi prof .dr. Grigor Dojtchinov (Avstrija), prof.dr. Srečko Pegan (Hrvaška), mag. Peter Bassin (Slovenija), mag. Jože Novak u.d.i.k.a. (Slovenija) in prof.dr. Andrej Pogačnik (Slovenija) je zaslužnost za priznanje obrazložila z naslednjimi besedami:

 

Študija plovnosti Ljubljanice na njenem zgornjem toku od Vrhnike do mestnega območja Ljubljane predstavlja kompleksen projekt, ki poleg osrednje naloge, to je plovne rabe, daje številne pobude za načrtovanje in oblikovanje obrežij, manjših luk in privezov, za vstopne točke, za premoščanje reke – zlasti pa za varstvo narave in njeno prezentacijo obiskovalcem. Študija je odličen primer kako načrtovati v krajinskih parkih, kjer naj se poleg ohranjanja narave omogoča tudi rekreacijo, turizem, edukativne dejavnosti, pa tudi neovirane prometnice ter sonaravno kmetijstvo. Delo je nastajalo s sodelovanjem in upoštevanjem potreb občin, po katerih teče Ljubljanica oziroma na zadevnih odsekih reke. Upošteva številne zahteve in omejitve varstva naravne dediščine in barjanske kulturne krajine ter jih usklajuje s potrebami današnjega čas.

 

Prejemnica nagrade Maks Fabiani je tudi Manca Jug, saj je sodelovala pri nagrajenem projektu Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije (RZPR), katerega vodja je mag. Jelka Hudoklin.

 

nb

Domžale, 16. november 2015

 

Več o projektu na strani Projekti projekti