Urbana ekonomika

IfItDoesntMatchAnyMedia

 

Urbana ekonomika

 

Bivanje in delo, prometni in ostali infrastrukturni problemi, preplet javnega in zasebnega, se odraža v prostorski razporeditvi, ki mora biti v urbanem prostoru še posebej učinkovita. Učinkovitost rabe urbanega prostora se odraža skozi zadovoljstvo uporabnikov, ki temelji tudi na ekonomski učinkovitosti prostorskih rešitev. Z vrsto različnih strokovnih podlag poskušamo razvijati nove metode, ki pripomorejo k učinkovitemu celostnemu razvoju poselitvenih območij. S teorijo in prakso  podprt strokovni kader nudi svetovanje na področju učinkovitih mehanizmov za racionalno rabo prostora tako javnemu kot zasebnemu sektorju. Racionalna raba prostora zagotavlja največjo dodano vrednost in širšo sliko naročnikovim odločitvam.

 

Naše delo obsega svetovanje pri vzpostavitvi sistemov (občinskih odlokov) za odmero komunalnega prispevka, izdelavo programov opremljanja za posamične investicije, vzpostavitve sistema za odmero občinskega nepremičninskega davka (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) in vzdrževanja teh zbirk, vzpostavitve in upravljanje lastninskih zbirk podatkov, ipd.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov