Sodelovanje z javnostmi

Z aktivnim sodelovanje med posamezniki in organizacijami ter izobraževanjem zainteresirane javnosti stremimo k optimalnim prostorskim rešitvam. Zadovoljstvo uporabnikov prostora je naša motivacija pri načrtovanju mikro ali makro prostorov. Na podlagi teoretskega znanja in pridobljenih izkušenj se zavedamo pozitivnih posledic vključevanja stališč javnosti do načrtovanih prostorskih ureditev, zato stremimo k odkriti in obširni komunikaciji z javnostmi. Vrsto izvedenih prostorskih projektov kaže na uspešnost naših komunikacijskih stremljenj in pristopov.

 

Naše delo obsega organizacijo in izvedbo prostorskih delavnic, strokovnih predavanj, strokovnih člankov in objav, javnih predstavitev in javnih obravnav ter drugih oblik sodelovanja z javnostmi.