Prostorska informatika

IfItDoesntMatchAnyMedia

 

Prostorska informatika

 

Z informacijskimi rešitvami, ki temeljijo na prepletu in povezovanju strokovnih znanj prostorskih, okoljskih in komunalnih panog ter prostorske informatike odgovarjamo na odprte prostorske probleme. Izvajamo prostorske analize na področju poselitve, prometa, komunalnih sistemov, kmetijstva in gozdarstva, nepremičnin, ipd. Kot eno vodilnih podjetij na področju dejavnosti prostorske informatike že vrsto let nudimo podporo pri malih ali velikih projektih. Z vključevanjem najsodobnejših informacijskih tehnologij na področju prostorske informatike ter interdiscipilnarnim pristopom ustvarjamo ključni informacijski podporni sistem za spremljanje stanja v prostoru. Ob tem pa ne skrivamo ambicij po raziskovalni nadgradnji ne samo osrednjih geoinformacijskih sistemov (GIS), ampak tudi prostorskega modeliranja in orodij za celovite prostorske ocene in podporo odločitvam za prostorski razvoj.

 

Naše delo vključuje podporo naročnikom v obliki prostorskih informacijskih orodij za spremljanje in vodenje prostorskih zbirk podatkov ter različne prostorske analize.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov