Komunalno gospodarstvo

Naj si gre za velike ali male urbanistične projekte, že izvedene ali v nastajanju, vsi imajo skupno točko v potrebi po opremljenosti z javno gospodarsko infrastruktro. Strokoven kader z izkušnjami tudi pri pripravi predpisov s področja komunalnega gospodarstva, vedno najde optimalne rešitve tako za naročnike kot tudi uporabnike storitev. Naj si gre za kategorizacijo cest ali detajlno rešitev posamezne hiše z opremljanjem z javno gospodarsko infrastrukturo, vsakemu nivoju obdelave se posvetimo enako, kar se odraža v velikem zaupanju naših naročnikov že vrsto let.

 

Naše delo obsega svetovanje in izdelavo predlogov odlokov o kategorizaciji javnih cest ter vzpostavitvi in vzdrževanju katastrov javnih cest in druge gospodarske javne infrastrukture.