Prostorsko načrtovanje

IfItDoesntMatchAnyMedia

 

Prostorsko načrtovanje

 

Z interdisciplinarnim kadrom ter sistematičnim pristopom učinkovito rešujemo prostorska navzkrižja. Naj si gre za urejanje naravne ali kulturne krajine, oblikovanje naselij ali mest, razvoj občin ali pokrajin, uspešno opredelimo probleme ter jih preusmerimo v priložnost za nadgradnjo obstoječih sistemov. Degradirane prostore, javne površine, grajene strukture ali odprte zelene sisteme s kreativnim pristopom in inovativnimi idejami združujemo v edinstveno delujočo celoto. Naš večnamenski značaj  ter strokovno in odgovorno razumevanje prostorskega načrtovanja se kaže v številnih izdelanih projektih po celi Sloveniji.

 

Naše delo na področju prostorskega načrtovanja obsega izdelavo strokovnih podlag s področja poselitve in krajine, demografskega razvoja in razvoja družbene infrastrukture, urbanističnih in krajinskih načrtov ter državnih in občinskih prostorskih načrtov na strateški in izvedbeni ravni.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov